Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Knivsta – ny kampanjwebb för kommunens största byggprojekt genom tiderna

Knivsta kommun behövde en plattform för att informera om och föra dialog kring byggnationen av kommunens nya mötesplats - Centrum för idrott och kultur. Soleil har utvecklat en flexibel webb som kan leva genom hela projektet och anpassas utifrån behoven i de olika faserna. Plattformen är byggd utifrån en paketlösning för externa kommunala webbplatser, med vissa anpassningar.

cik.knivsta.se

cik.knivsta.se

Smidigt redaktörsarbete med stora valmöjligheter

Redaktörerna kan själva bestämma hur webbsidorna ska se ut och bygga upp dem med hjälp av färdiga byggklossar. De kan också välja att visa bilder på olika sätt genom att välja mellan olika moduler. Dessutom ser de direkt i webbpubliceringsverktyget hur det kommer att se ut.

Om Knivsta centrum för idrott och kultur

Knivsta, som är Sveriges yngsta kommun, bildades 2003 när man bröt sig loss från Uppsala kommun. Centrum för idrott och kultur är kommunens hittills största bygge och byggprojektet startade 2018. Anläggningen kommer att bestå av två fullstora sporthallar, ishall, kampsportlokal, scenkonstlokal, gemensamma kommunikationsytor, restaurang, föreningspentryn, föreningsgym, förråd, kontor och konferensrum.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Soleil