Senast lanserade webbplatser

Lanserad december 2018

Aneby kommun – ett modernt och lättnavigerat intranät

Modernt, lätthanterligt och mobilanpassat. Detta låg i fokus när Aneby kommun skulle byta intranätslösning.Aneby kommun behövde ett modernt intranät som var enkelt att underhålla och anpassa. Valet föll på SiteVision och Soleil som implementeringspartner.

Aneby kommuns intranät

Utbildning genom hela projektet

I början av intranätprojektet startade Aneby kommun en webbredaktion och varje verksamhet hade sina redaktörer som ansvarade för att alla dokument uppdaterades och migrerades till det nya intranätet.

Genom Soleil fick Aneby kommuns redaktörer också utbildning i SiteVision innan de skulle testa alla funktioner. Det gjorde att medarbetarna hade bättre kunskap kring vad de skulle tänka på när de sedan testade verktyget och de nya funktionerna. När intranätet lanserades släppte Aneby kommun en instruktionsfilm som hjälpte medarbetarna att lära sig det nya intranätet.

I och med att intranätet är mer lätthanterligt än det tidigare kan fler arbeta i verktyget och det upplevs som lättnavigerat och smidigt.

Socialt och tillgängligt intranät

I och med att intranätet nu är mobilanpassat kan medarbetare på språng komma åt verktyget när de vill. Intranätet utgör navet i Aneby kommuns digitala arbetsplats, vilket gör att man har allting samlat på ett ställe och slipper leta efter information i mejlkorg och andra kanaler.

Strukturen och den luftiga designen gör att det är enkelt för medarbetarna att hitta det de söker; i vänstermenyn hittar användarna all information de behöver för att sköta sina arbetsuppgifter, och i toppmenyn har man prioriterat alla de sociala funktioner som stärker samarbete och gör det lätt att hitta kollegor.

Framöver kommer Aneby kommun att lansera en ny externwebb, även den byggd i SiteVision.

SiteVision-partner: Soleil