Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Landstingsarkivet Region Stockholm målgruppsanpassar och satsar på e-tjänster

Förutom att e-tjänsterna blir allt fler har också utformningen, navigationen och informationen gjorts tydligare och enklare att ta till sig.

Paradiset - Äventyrsbad, SPA och träning i Örnsköldsvik

Landstingsarkivets nyligen lanserade webbar tar med det uppdaterade gränssnittet även ett ordentligt grepp på användbarhet och tillgänglighet. Arbetet med att ta fram de nya webbarna utgick från användardata och besökarundersökningar på den tidigare webben. Genom snabbnavigering och genvägar med de mest besökta sidorna i blickfånget tillsammans med kontaktinformationen endast ett klick bort möter man behovet hos majoriteten av besökarna. Strukturen förstärks med tydliga brödsmulor och färgindelning. Designen är avskalad och sätter informationen i fokus och plusboxar underlättar för besökaren att snabbt navigera till rätt avsnitt.

Webbplatsen innehåller även en separat webb som är personaliserad för användare som kan logga in. Här erbjuds ett flertal tjänster som till exempel:

  • Levererans av filer för slutarkivering
  • Söktjänster för sök i arkiv
  • Framtagning av handlingar i e-arkiv och mikrofilmsregister

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Cybercom