Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Inspektionen för socialförvaltningen (ISF) förmedlar information och kunskap

Med tillgänglighet i fokus förmedlar webbplatsen överskådligt kärnprodukterna till besökarna. Den minimalistiska designen gör webbplatsen tydlig och koncis med fokus på det som är viktigt.

Inspektionen för socialförvaltningen (ISF) förmedlar information och kunskap

Information och kunskap förmedlas med enkelhet genom publikationslistningar för de olika områdena och med möjlighet att söka, filtrera, förhandsgranska, läsa, ladda ner och beställa dessa publikationer.

Pågående projekt, kalenderlistningar och nyhetsflöden synliggör tydligt vad som är på gång.

Förstudie

Hösten 2018 genomförde ISF en effektkartläggning tillsammans med 7minds och prioriterade effektmål togs fram inför arbetet med att utveckla och anpassa den nya webbplatsen.

Prioriterade effektmål:

  • Attrahera nya medarbetare
  • Sprida rapporterna och deras innehåll
  • Ökad förståelse för vårt uppdrag
  • Bidra till ökad kunskap om nyttan av våra granskningar

 

Cybercom fortsatte sedan arbetet med en workshop tillsammans med ISF där vi mappade effektmålen mot målgrupperna och deras behov. Den huvudsakliga målgruppen är professionella användare som söker eller bevakar ISF’s publiceringar/rapporter. Vid sidan av detta har ISF ett stort behov av att attrahera duktiga utredare till myndigheten.

Lösning

Utifrån effektmålen bestämde vi oss för att skapa en informationswebb med ett användarvänligt och tydligt gränssnitt som presenterar alla typer av publikationer på ett överskådligt sätt samtidigt som ISF’s uppdrag och lediga tjänster är tydliga.

Sökrutan och de senast publicerade rapporterna är det första som möter besökaren på startsidan. Särskilda element för att berätta om ISF’s uppdrag och attrahera medarbetare designades.

Störst fokus lades på sökträffsida (https://inspsf.se/publikationer) för att ge användaren bästa möjliga hjälp med så få klick som möjligt. I sökträffvyn finns möjlighet att öppna en förhandsgranskning/summary av rapporten direkt i träfflistan, ladda ner hela rapporten eller gå till rapportsidan för komplett info. Ett bra sätt för användaren att få överblick och se att rätt rapport hittats. På rapportsidan finns möjlighet att dela, skriva ut och kontakta kontaktperson direkt via ett smart formulär på sidan som automatiskt kopplar meddelandet till rätt kontaktperson och rapport.

En stor utmaning var att presentera rapporterna på ett grafiskt tydligt sätt utan att skala bort för mycket information både på dator och i mobil. Detta löstes med hjälp av en tydlig typografi, taggar och förhandsvisning.

Stort fokus har också lagts på tillgänglighet och då mot WCAG 2.1 AA.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Cybercom