Onlineutbildning - Nyhetsmodulen

Kursen riktar sig till personer som vill kunna sätta upp ett nyhetsflöde på webbplatsen.

Webbutbildningen behandlar hur man skapar ett nyhetsarkiv, sätter upp nyhetsmodulen och kopplar nyhetsmodulen till arkivet. Vi täcker även in inställningar som är viktiga för att presentera ett nyhetsflöde på webbplatsen.

Utbildningsform

Webbutbildningen sker i form av att utbildaren delar sin skärm och visar inställningar och anpassningar som måste göras. I slutet av utbildningen finns tid att ställa frågor.

Inför utbildningen kommer information via epost med detaljer kring uppkoppling, kontaktinformation och upplägg.

Pris

Webbutbildningen sträcker sig en timme och kostar 2500 kronor för upp till 2 personer.
Utbildningen sker vid schemalagda tillfällen, men kan också bokas för egenanpassade genomgångar.

Max antal deltagare vid varje tillfälle är 3 personer.

Kursinnehåll

Arkiv

  • Skapa arkiv

Nyhetsmodulen

  • Inställningar

Nyhetsmenyn

  • Inställningar

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information.

Telefon: 019-16 99 81
E-post: david.hansson@sitevision.se