Certified SiteVision Website Developer - CSWD

måndag 8 juni, 09.30 - tisdag 9 juni, 14.30

Certifieringskursen riktar sig SiteVisions partners. Kursen omfattar hela processen från att planera mallarna, till att bygga mallarna och tillslut publicera ut hela webbplatsen. Första dagen på kursen behandlar begrepp inom mallutveckling, inställningar på webbplatsen (som formatmallar, webbplatsfärger och metadata) samt byggande av responsiva mallar. Andra dagen behandlar justeringar av mallar (lägga till moduler och utseendemässiga förändringar), kort genomgång av css och vårt publika api samt profiliering och personalisering genom anpassade vyer (språk/användarprofil/metadata/valbara vyer).

För att bli certifierad behöver deltagaren efter kursen skapa en egen uppsättning mallar som granskas och godkänns av kursledaren.

Förkunskapskrav: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande (arbetat i verktyget), viss utvecklarkompetens

E-kursen Introduktion till SiteVision ingår och bör slutföras innan utbildningstillfället.

Anmälan

OBS! Utbildningen kan ställas om till att bli digital om resor fortsatt inte rekommenderas.

För onlineutbildning krävs att du som deltagare har tillgång till två skärmar.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 juni klockan 16.00.

Kursförutsättningar

Pris:
15 000 kr/person

Plats:
Online

Anmälan:
Det finns 6 platser till varje kurs och först till kvarn gäller. Minst 3 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.

Bekräftelse:
Skickas ut cirka 7 dagar före kursdagen.

Avanmälan:
Kontakta David Hansson senast en vecka innan kursstart.

Vid senare avanmälan debiteras kursavgiften.

Kursledare

David Hansson