ONLINE! Administratörsutbildning nivå 1

torsdag 20 augusti, 09.30 - 11.30

Administratörsutbildning Online Nivå 1 vänder sig till mer avancerade användare som ska ha ansvar för webbplatsen eller områden av den. Kursen behandlar ett urval av de centrala inställningar på webbplatsen som är relevanta för dig som administratör; Webbplatsfärger, formatmallar och behörigheter är delar i administratörsutbildning nivå 1

Förkunskapskrav: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande.

Administratörsutbildning Online Nivå 1 tillsammans med Administratörsutbildning Online Nivå 2 motsvarar vår klassrumsledda administratörsutbildning.

Anmälan

Denna utbildning har ställts om till onlineutbildning.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 augusti kl 16.00.

Kursförutsättningar

Pris:
2 500 kr/person

Kurstid:

2 timmar

Anmälan:
Det finns 10 platser till varje kurs. Minst 3 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.

Bekräftelse:
Skickas ut cirka 4 dagar före kursdagen.

Avanmälan:
Kontakta David Hansson senast 4 dagar innan kursstart.

Vid senare avanmälan debiteras kursavgiften.

Kursledare

Sara Kalander