Guide till att hitta rätt utbildning

Här listar vi vilka delar våra schemalagda utbildningar täcker

Moduler/Funktioner

Grundkurs redaktör

Fortskurs redaktör

Admin. utb.

Mallutb.

Mallutb. forts

Driftutb.

Redigeringsytan

 


    

- Navigatorn, Innehåll, Verktyglist m.m.

r


   

 

Vanliga funktioner

 


    

- Skapa sidor, flytta, ta bort, byt namn m.m.

r


   

 

- Skapa arkiv


r

- Skapa nyhetsflöde


r

Moduler

 


    

- Textmodul

r


   

 

- Bildmodul

r


   

 

- Tabellfunktionalitet

r


   

 

- Inloggningstatus

 


  r

 

- Sök

 


 

 

r

 

- Kontakt

 


  r

 

- Menymoduler

 


 r

 

 

- Språkväljare

 


  r

 

- Fildelning


rr


- Nyheter


r

- Länkad modul


r

- E-postformulär


r

Centrala inställningar

 


    

- Utseende (formatmallar, färger, bildstorlekar)

 
rr

 

 

- Metadata

 
rr 

 

- Behörigheter

 
rr 

 

Övrigt

 


 

   

- Tillgänglighet

 
rr 

 

- Vyer

 


  r

 

- Valbara vyer

 


 

 

r

 

- Layouter

r


 

 

 

 

- Dekorationer

 


rr

 r

 

- Dekorationsmallar

  r

 

- CSS

 


 

 

r

 

- Publika API

 


 

 

 

 

- Egenskaper på modul


r

- Arbeta med gridrader/spalter


r

- Arbeta med översättningar


r

Mallar

 


   

 

- Skapa mallar

 


 r 

 

- Ändra befintliga mallar

 
rrr

 

Drift

 


   

 

- SiteVision struktur

 


 

 

 

r

- Minneskonfiguration

 


 

 

 

r

- Katalogtjänst & mailkoppling

 


 

 

 

r

- Installation & uppdatering

 


 

 

 

r

- Backup och restore

 


 

 

 

r

Utveckling

 


   

 

- Intro till Portlet API (JSR-168)

 


 

 

 

 

- Utveckling av exempelportlets