Utbildningar i SiteVision

 - Här hittar du detaljerad information om våra kurser

Grundkurs för redaktörer

Grundkursen riktar sig till dig som ska börja arbeta i SiteVision. Du lär dig hur SiteVision fungerar, hur du skapar och uppdaterar innehåll på webbplatsen. Efter utbildningen kommer du att kunna navigera i verktyget, skapa sidor, länkar, lägga till och behandla texter, bilder och tabeller. Du får även lära dig att flöda text, redigera bilder samt skapa artiklar och kan efter utbildningen genast sätt igång med ditt redaktionella arbete.

Förkunskaper: inga

Fortsättningskurs för redaktörer

Fortsättningskursen för redaktörer vänder sig till dig som redan kan grunderna i SiteVision och vill bli en mer avancerad redaktör.

Kursen behandlar hur du skapar arkiv och kopplar det till en nyhetsmodul. Vi djupdyker i formulärshanteringen där du lär dig hur du sätter upp och arbetar med formulär. Dessutom kikar vi på vad Egenskaper på moduler innebär och går igenom begrepp som inställningar, marginaler och avstånd.

Efter kursen kommer du att ha en bredare kunskap kring SiteVision. Du kan sätta upp formulär, nyhetsflöden och har kunskaper om hur du förändrar en moduls placering och utseende genom dess olika inställningsmöjligheter.

Förkunskaper: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande kunskaper.

Administratörsutbildning

Efter utbildningen kommer du ha en bred förståelse kring SiteVision och centrala inställningar. Du kommer kunna administrera användare och behörigheter, lägga till formatmallar, metadata och redigera mallar.

Administratörsutbildningen vänder sig till dig som är en mer avancerad användare där du kanske också har ansvar för webbplatsen eller delar av den.

Under utbildningen går vi igenom centrala inställningar som webbplatsfärger, formatmallar och metadata. Vi kikar på hur du sätter upp roller, rättigheter samt skapar användare och grupper för att få förståelse för behörighets-styrning i SiteVision. Dessutom går vi igenom hur du gör enklare mallförändringar, skapar dekorationer och sätter upp publiceringsflöden.

Efter utbildningen kommer du att ha en bred förståelse kring SiteVision och centrala inställningar. Du kommer att kunna administrera användare och behörigheter, lägga till eller förändra formatmallar och metadata samt redigera mallar.

Förkunskaper: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande kunskaper


Intranätsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för ett intranät byggt i SiteVision. Vi behandlar centrala inställningar relaterade till ett socialt intranät. Vi går igenom användarhantering, grupphantering, anpassar mallar och profilsida. Du lär dig vilka moduler som är användbara och efter utbildningen har du en bred förståelse för hur du administrerar och förvaltar ditt intranät.

Förkunskaper: Du bör vara en avancerad användare som gått minst grundkurs för redaktörer eller motsvarande (arbetat i verktyget). Du bör ha hög behörighet till ditt intranät och det är en fördel om du dessutom gått administratörsutbildning.

Intranätsutbildningen kommer som e-kurs - håll ögonen öppna!

 

Mallutbildning

Kursen riktar sig till dig som ska skapa mallar på webbplatsen. I utbildningen går vi igenom hur du bygger responsiva mallar, vilka moduler du använder och vilka webbplatsinställningar du behöver göra.

Efter utbildningen kommer du kunna skapa och redigera responsiva mallar. Du kommer veta vad grids är och hur de används i SiteVision, kunna sätta upp och använda formatmallar, layouter, mallytor och innehållsytor. Du kommer även kunna göra behörighetsstyrningar relevant vid mallutveckling. Du kommer att få förståelse kring hur mallar fungerar för att bygga dem själv eller bli en bra kravställare på nya mallar för er organisation. Utbildningen är praktisk och tiden tillåter att du i lugnt tempo provar de olika momenten.

Förkunskaper: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande kunskaper

 

Mallutbildning fortsättning

Kursen vänder sig till dig som genomgått mallutbildningen och vill ta dina kunskaper till nästa nivå. Här lär du dig skapa personaliserat innehåll där webbplatsen anpassar utseendet utifrån kriterier du sätter upp.

Du lär dig också att uppdatera dina befintliga mallar och göra förändringar med hjälp av bland annat dekorationsmallar. Efter utbildningen kommer du att kunna skapa en webbplats som anpassar sitt utseende efter olika kriterier. Du kommer att ha en bred förståelse kring vilka villkor du kan skapa personaliserat innehåll utifrån och hur du skapar dekorationsmallar för hela webbplatsen.

Förkunskaper: Mallutbildning


Sökutbildning

Kursen riktar sig till administratörer och utvecklare som vill få en övergripande förståelse och komma igång med sök i SiteVision. Under utbildningen går vi igenom grundläggande koncept inom sök och indexering. Vi går även igenom sökrelaterade inställningar i SiteVision och gör praktiska övingar med ett eget sökindex som vi använder i olika sökmoduler. Kursen varvar praktiska övningar med teori och tid finns självklart allokerat för frågor. 

Förkunskaper: Administratörsutbildning. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med centrala webbplatsinställningar i SiteVision.


Certified SiteVision Website Developer - CSWD

- Att utveckla webbplatser i SiteVision

Det här är utbildningen för dig som vill göra en djupdykning i att utveckla responsiva mallar i SiteVision. Kursen ger dig kunskapen för att ta en design och implementera den i SiteVision. Vi går igenom responsiv mallutveckling och de moduler och funktioner som berör mallar och centrala inställningar. Vi skapar metadata för att visa information och styra innehåll på webbplatsen. Vi går även igenom hur du personaliserar innehåll och anpassar utseendet på webbplatsen utifrån olika kriterier. Vi tittar på möjligheter till integration och hur CSS hanteras i SiteVision.

Efter utbildning får deltagaren skapa en egen demowebbplats som granskas och godkänns innan deltagaren blir en certifierad mallutvecklare i SiteVision


Tid: 2 dagar
Förkunskaper: De personer som går denna kurs ska ha viss utvecklarkompetens och bör även ha grundläggande kunskaper i SiteVision.

Certified SiteVision Solution Developer - CSSD

- Programmering och utveckling i SiteVision

Under utbildningen går vi igenom hur du via egna mallar i Velocity gör anpassningar av befintliga moduler. Vi går även igenom hur CSS hanteras i SiteVision och hur du med hjälp av SiteVisions API och SiteVisions REST-API kan utveckla helt ny funktionalitet i t ex Skriptmodulen och i Element.

Kursen täcker även hela utvecklingskedjan för WebApps/RESTApps - från API, struktur och kodskrivande till signering och deployment i produktionsmiljö. Huvudfokus ligger där på praktiska laborationer i form av utveckling och programmering av WebApps och RESTApps.

Efter utbildning får deltagaren göra en inlämningsuppgift som granskas och godkänns innan deltagaren blir certifierad.

Tid: 2 dagar
Förkunskaper: Du som går certifieringsutbildning ska ha utvecklarkompetens och bör även ha grundläggande kunskaper i SiteVision. Du bör vara bekväm med hur du navigerar i SiteVisions gränssnitt och med termer som sidor, artiklar, arkiv, mallar och metadata.

Driftutbildning

Det här är utbildningen för dig som ska arbeta med drift av SiteVision. Vi ger dig en överblick av verktyget, visar tillvägagångssätten för installation, backup, koppling till katalogtjänsten och mailservern.

Vi går även igenom enkel felsökning och lär dig hur du uppgraderar till senaste version. Efter utbildningen kommer du kunna ansvara för driften av SiteVision.

Förkunskaper: inga