Administratörsutbildning

Kursen riktar sig till de personer som har högre behörighet till webbplatsen än vanliga användare/redaktörer. Under utbildningen går vi igenom centrala inställningar som webbplatsfärger, formatmallar och behörigheter. Du kommer även lära dig att redigera mallar, skapa dekorationer och skapa publiceringsflöden.

De personer som går administratörsutbildningen bör ha gått användarutbildningen eller arbetat i verktyget en längre tid.

Utbildningsform

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom och provar moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. Under utbildningen finns tid för att prova SiteVision själv och ställa frågor.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka utbildningslokal, projektor, sätta upp användarkonton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller liknande där utbildningen kan ske.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 5 700 kr per person.

- En egen utbildning kostar 18 000 kr förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen utbildning hos kund kostar 20 000 kr samt restidsersättning, biljett- & logikostnader.

Extra tid kostar 2 000 per timme


Kursinnehåll

Moduler/Funktioner

Administratörsutbildning

Redigeringsytan

- Navigatorn, Innehåll, Verktyglist m.m.

Vanliga funktioner

- Skapa sidor, flytta, ta bort, byt namn m.m.

Moduler

- Textmodul

- Bildmodul

- Tabellmodul

- Inloggningstatus

- Sök

- Kontakt

- Menymoduler

- Språkväljare

Centrala inställningar

- Utseende (formatmallar, färger, bildstorlekar)

r

- Metadata

r

- Behörigheter

r

Övrigt

 

- Tillgänglighet

r

- Anpassade vyer

- Valbara vyer

 

- Dekorationer

r

- Dekorationsmallar

r

- CSS

 

- Publika API

 

Mallar

- Skapa mallar

- Ändra befintliga mallar

r

Utseende

 • Lägga till webbplatsfärger
 • Lägga till formatmallar
 • Färgmappning
 • Dekorationer
 • Punktlistetyper

Metadata

 • Lägga till metadata av typen textfält
 • Lägga till ett systemvärde

Behörigheter

 • Lägga till ny användare
 • Lägga till ny roll

Tillgänglighet

 • Tillgänglighetsinställningar
 • Titelinställningar
 • Länkhantering
 • Alias

Ändra mallar

 • Ändra i mallen
 • Ändra i innehållsyta
 • Lägga till innehållsyta

Funktioner

 • Publiceringsflöden
 • Länkkontroll
 • Sidlås
 • Strukturer

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se