Certifiering, Certified SiteVision Website Developer - CSWD​

- Att utveckla webbplatser i SiteVision

Det här är utbildningen för dig som vill göra en djupdykning i att utveckla responsiva mallar i SiteVision. Kursen vänder sig främst till våra partners för att ge expert-kompetens i att utveckla mallar i SiteVision. Efter utbildning får deltagaren skapa en egen demowebbplats som granskas och godkänns innan deltagaren blir en certifierad mallutvecklare i SiteVision. Certifikatet bekräftar att deltagaren genom sitt eget arbete i en certifierande utbildning visat en kompetens och färdighet som motsvarar certifikatets kompetensprofil (i detta fall att utveckla webbplatser).

Certifierings badge

Att utveckla webbplatser i SiteVision

Under utbildningen utvecklar vi mallar, går igenom de moduler som används vid mallutveckling och de webbplatsegenskaper som berör mallarna. Utbildningen täcker hur du aktiverar responsiv design, sätter upp formatmallar, färger och metadata. Vi redigerar befintliga mallar och skapar vyer; anpassade vyer styrda av ett visst metadatavärde, språkstyrda vyer (engelska mallar) och profilstyrda vyer kopplade till katalogtjänsten. Vi skapar förutsättningar för att låta besökaren själv välja vad som visas i en yta (valbara vyer).

Se nedan för mer information om innehåll.

Du som går certifieringsutbildning bör ha genomgått användarutbildning eller ha tidigare erfarenhet av SiteVision och även ha grundläggande utvecklarkompetens.

Utbildning och kompetensbedömning

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. Under utbildningen finns tid för att prova SiteVision själv och ställa frågor.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 15 000 kr per person. (Ingår 2 utbildningsdagar, 1 granskningstillfälle av inlämningsuppgift och ev. 1 uppföljning.)

Kursinnehåll

 • Teori om förarbete inför mallutveckling
 • Utveckla responsiva mallar
 • Ytterligare justeringar i mallar, Bla CSS-regler och Dekorationsmallar
 • Metadata
 • Personalisering och anpassning av innehåll med hjälp av Vyer
 • Anpassning av innehåll med hjälp av Valbara Vyer
 • Drift, installation och enkel felsökning
 • Tillvägagångssättet för att publicera ut webbplatsen
 • Behörigheter och roller
 • Genomgång av moduler/funktionalitet som är bra att använda vid mallbygge
 • Förenkla för redaktören och för framtida förvaltning av webbplatsen

Kompetensbedömning:

För att kunna utfärda ett certifikat krävs en bedömning av kompetensnivån hos deltagaren. Följande ingår:

 • Full närvarotid på samtliga kurstillfällen (två dagar)
 • Godkänt individuell inlämningsuppgift bestående av väl utformade mallar och tillhörande inställningar. Inlämningsuppgiften ska vara SiteVision tillhanda senast 6 månader efter kurstillfällets slut

Kurstid:

Kursen pågår i två dagar och innehåller både teori och praktik. Därefter lägger kursdeltagaren ner egen tid på att själv utveckla ett mallpaket från grunden och visa att de behärskar momenten som genomgåtts på kursen. När mallarna är godkända blir kursdeltagaren certifierad.

Följande dokumentation ingår:

 • Checklista för design
 • Jämförelse menyer
 • Mallutveckling
 • Avancerade justeringar i mallar
 • Kom igång, drift, installation och felsökning
 • Behörigheter och roller

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se