Driftutbildning - on demand​

Genom vår "Driftutbildning - on demand"får du som driftar SiteVision möjlighet att skräddarsy en workshop utefter dina behov och förkunskaper tillsammans med kursledaren.

Vi fördjupar oss tillsammans i er miljö och går igenom saker som installation, kluster, backup, övervakning, kopplingar till katalogtjänst mm.

Driftutbildningen schemaläggs inte, utan vi tar fram den driftutbildning du behöver för dig och din organisation.

De personer som går driftutbildningen ska ha tillgång till servern där SiteVision ligger.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för tillgång till servern där SiteVision ligger.

Pris

- En egen workshop-utbildning kostar 24 000 kr förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen workshop-utbildning hos kund kostar 26 000 kr samt restidsersättning, biljett- & logikostnader.

Tänkbart kursinnehåll

 • Inledande verktygsinformation
 • Filsystemstruktur
 • Start och stop
 • Systemkonto
 • Minneskonfiguration
 • Katalogtjänstkoppling
 • Installation
 • Uppdatering
 • Backup och restore
 • Övervakning
 • Kluster
 • Certifikat

För mer information och bokning

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se