Grundkurs för redaktörer

Kursen riktar sig till personer som kommer att arbeta med att skapa och underhålla information på webbplatsen.

Grundkursen behandlar hur man lägger till texter, bilder och tabeller. Under utbildningen går vi igenom redigeringsytan, verktygslisten, ikoner samt de tre vanligaste modulerna; text, bild och tabell. Vi går dessutom igenom funktioner för att flöda text och skapa layouter.

Utbildningsform

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom och provar moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. I slutet av utbildningen finns tid för att testa SiteVision själv och ställa frågor vid behov.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka utbildningslokal, projektor, sätta upp användarkonton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller liknande där utbildningen kan ske.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 5 700 kr per person.

- En egen utbildning kostar 18 000 kr förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen utbildning hos kund kostar 20 000 kr samt restidsersättning, biljett- & logikostnader.

Extra tid kostar 2 000 per timme

Kursinnehåll

Moduler/Funktioner

Användarutbildning

Redigeringsytan

 

- Navigatorn, Innehåll, Verktyglist m.m.

r

Vanliga funktioner

 

- Skapa sidor, flytta, ta bort, byt namn m.m.

r

Moduler

 

- Textmodul

r

- Bildmodul

r

- Tabellfunktionalitet

r

- Inloggningstatus

 

- Sök

 

- Kontakt

 

- Menymoduler

 

- Språkväljare

 

Centrala inställningar

 

- Utseende (formatmallar, färger, bildstorlekar)

 

- Metadata

 

- Behörigheter

 

Övrigt

 

- Tillgänglighet

 

- Layouter

r

- Anpassade vyer

 

- Valbara vyer

 

- Dekorationer

 

- Dekorationsmallar

 

- CSS

 

- Publika API

 

Mallar

 

- Skapa mallar

 

- Ändra befintliga mallar

 

 

Genomgång av vanliga moduler

Text

 • Kopiera
 • Byt formatmall
 • Punktlista
 • Länka (intern/extern/fil/bild/e-post)
 • Infoga specialtecken

Bild

 • Beskär/Skala om
 • Ladda upp ny
 • Länka till större bild

Tabell

 • Kopiera
 • Formatera om rubriker
 • Varannanradsfärga
 • Full tabellbredd

Genomgång av redigeringsytan

 • Navigatorn
 • Innehåll
 • Verktygslist
 • Modulväljare
 • Redigeringsytan
 • Filarkiv/Bildarkiv

Genomgång av vanliga funktioner

 • Skapa webbsida
 • Byt namn på webbsida
 • Flytta webbsida
 • Publicera/Avpublicera sida
 • Ta bort moduler och sidor
 • Sortering
 • Papperskorg
 • Skapa layouter
 • Skapa nyhet/artikel

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se