Grundkurs i SiteVision

Kursen riktar sig till personer som kommer att arbeta med att skapa och underhålla information på webbplatsen.

Grundkursen behandlar hur man lägger till texter, bilder och tabeller. Under utbildningen går vi igenom redigeringsytan, verktygslisten, ikoner samt de tre vanligaste modulerna; text, bild och tabell. Vi går dessutom igenom funktioner för att flöda text och skapa layouter.

Utbildningsform

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom och provar moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar medan deltagare gör samma sak vid egen dator. I slutet av utbildningen finns tid för att testa SiteVision själv och ställa frågor vid behov.

Plats

Online, hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka utbildningslokal, projektor, sätta upp användarkonton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller liknande där utbildningen kan ske.

Pris

Se vår prislista

Kursinnehåll

Genomgång av vanliga moduler

Text

 • Kopiera
 • Byt formatmall
 • Punktlista
 • Länka (intern/extern/fil/bild/e-post)
 • Infoga specialtecken

Bild

 • Ladda upp
 • Bildtext/alt-text
 • Anpassa storlek

Tabell

 • Placera ut
 • Tabellegenskaper

Genomgång av redigeringsytan

 • Navigatorn
 • Innehåll
 • Verktygslist
 • Modulväljare
 • Redigeringsytan
 • Filarkiv/Bildarkiv

Genomgång av vanliga funktioner

 • Skapa webbsida
 • Byt namn på webbsida
 • Flytta webbsida
 • Publicera/Avpublicera sida
 • Ta bort moduler och sidor
 • Papperskorg
 • Skapa nyhet/artikel

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se