Intranätsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för ett intranät byggt i SiteVision. Kursen behandlar centrala inställningar relaterade till ett socialt intranät. Vi går igenom användarhantering, grupphantering, anpassar mallar och profilsida. Du lär dig vilka moduler som är användbara och efter utbildningen har du en bred förståelse för hur du administrerar och förvaltar ditt intranät.

Du bör vara en avancerad användare som gått minst grundkurs för redaktörer eller motsvarande (arbetat i verktyget). Du bör ha hög behörighet till ditt intranät och det är en fördel om du dessutom gått administratörsutbildning.

Utbildningsform

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom och provar moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. Under utbildningen finns tid för att prova SiteVision själv och ställa frågor.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka utbildningslokal, projektor, sätta upp användarkonton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller liknande där utbildningen kan ske.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 5 700 kr per person.

- En egen utbildning kostar 20 000 kr för 5 timmar, förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen utbildning hos kund kostar 22 000 kr för 5 timmar, då tillkommer restidsersättning, biljett- & logikostnader.


Kursinnehåll

Inställningar

 • Användarfält
 • Roller/Rättigheter
 • Grupper
 • Sökfunktioner

Etiketter

 • Koppla etiketter till användare
 • Etiketter i nyhetsflöde

Funktioner

 • Mobilapp för SiteVision Intranät
 • SiteVision Marketplace
 • Push-notiser till mobilapp

Förändringar

 • Justering av utseende
 • Anpassat innehåll
 • Anpassa mallar

Använda SiteVision Intranät

 • Profilsida
 • Notifieringar och personliga inställningar
 • Grupphantering
 • Filhantering
 • Aktivitetsflöde

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se