Intranätsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för ett intranät byggt i SiteVision. Vi behandlar centrala inställningar relaterade till ett socialt intranät. Vi går igenom användarhantering, grupphantering, anpassar mallar och profilsida. Du lär dig vilka moduler som är användbara och efter utbildningen har du en bred förståelse för hur du administrerar och förvaltar ditt intranät.

Förkunskaper: Du bör vara en avancerad användare som gått minst grundkurs för redaktörer eller motsvarande (arbetat i verktyget). Du bör ha hög behörighet till ditt intranät och det är en fördel om du dessutom gått administratörsutbildning.