Mallutbildning fortsättning​

Kursen vänder sig till dig som som vill höja mallkunskaperna till nästa nivå. Vi redigerar befintliga mallar och gör avancerade ändringar. Vi skapar vyer; anpassade vyer styrda av ett visst metadatavärde, språkstyrda vyer (engelska mallar) eller profilstyrda vyer kopplade till katalogtjänsten (användarprofiler). Vi skapar även förutsättningar för besökaren att själv välja vad som ska visas.

Du som går mallutbildning fortsättning bör ha genomgått mallutbildning eller ha erfarenhet av att bygga mallar själv.

Utbildningsform

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. Under utbildningen finns tid för att prova SiteVision själv och ställa frågor.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka utbildningslokal, projektor, sätta upp användar-konton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller liknande där utbildningen kan ske.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 5 700 kr per person.

- En egen utbildning kostar 18 000 kr förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen utbildning hos kund kostar 20 000 kr samt restidsersättning, biljett- & logikostnader.

Extra tid kostar 2 000 per timme


Kursinnehåll

Justera befintliga mallar

 • Lägga till bakgrundsbild
 • Dekorationer
 • Dekorationsmallar
 • CSS-regler

Anpassade vyer

 • Användare (katalogkriterie)
 • Metadata
 • Språk
 • Valbara vyer
 • Verktygsfält

Moduler, exempel

 • Kontaktmodulen
 • Inloggningsstatus
 • Mina favoriter
 • Språkväljare

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se