Mallutbildning​

Kursen riktar sig till dig som ska skapa mallar på webbplatsen. I
utbildningen går vi igenom hur du skapar responsiva mallar, de moduler som används vid mallbygge och de webbplatsegenskaper som berör mallarna. Dessutom täcker utbildningen hur du sätter upp formatmallar, färger, metadata och tillhörande behörighetsstyrning.

Du som går mallutbildningen ska ha behörighet till mallarna, mallmoduler samt webbplatsegenskaperna, det vill säga, de inställningar som gäller för hela webbplatsen. Du bör också ha gått användarutbildningen eller arbetat i verktyget en längre tid.

Utbildningsform

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. Under utbildningen finns tid för att prova SiteVision själv och ställa frågor.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka utbildningslokal, projektor, sätta upp användarkonton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller liknande där utbildningen kan ske.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 5 700 kr per person.

- En egen utbildning kostar 18 000 kr förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen utbildning hos kund kostar 20 000 kr samt restidsersättning, biljett- & logikostnader.

Extra tid kostar 2 000 per timme


Kursinnehåll

Teoretisk del

 • Skisser
 • Mallyta
 • Innehållsyta
 • Layout – kolumnvis/radvis

Utseende

 • Lägga till webbplatsfärger
 • Lägga till formatmallar

Metadata

 • Lägga till metadata

Tillgänglighet

 • Utökat användarstöd
 • Kvalitetskontroller
 • Relativa mått

Skapa mallar

 • Skapa delmallar med mallytor
 • Skapa slutmallar med innehållsytor
Moduler/Funktioner Mall
Redigeringsytan
- Navigatorn, Innehåll, Verktyglist m.m.
Vanliga funktioner
- Skapa sidor, flytta, ta bort, byt namn m.m.
Moduler
- Textmodul
- Bildmodul
- Tabellmodul
- Inloggningstatus
- Sök  
- Kontakt
- Menymoduler r
- Språkväljare
Centrala inställningar
- Utseende (formatmallar, färger, bildstorlekar)r
- Metadata r
- Behörigheter
Övrigt
- Tillgänglighet r
- Anpassade vyer
- Valbara vyer  
- Dekorationerr
- Dekorationsmallar
- CSS 
- Publika API 
Mallar
- Skapa mallar r
- Ändra befintliga mallar r

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se