Utveckling i SiteVision fortsättningskurs​

Kursen riktar sig till utvecklare som vill komma igång med utveckling av WebApps och RESTApps i SiteVision. Under utbildningen går vi igenom hela utvecklingskedjan för WebApps/RESTApps - från API, struktur och kodskrivande till signering och deployment i produktionsmiljö. Kursens huvudfokus ligger på praktiska laborationer i form av utveckling och programmering av WebApps och RESTApps.

De personer som går denna kurs ska ha utvecklarkompetens och bör ha grundläggande kunskaper i SiteVision.

Utbildningsform

Med hjälp av en projektor går utbildaren igenom olika utvecklingsrelaterade delar och deltagarna gör inom respektive område praktiska utvecklingsuppgifter.

Under kursen kommer deltagarna att utveckla och laborera med ett antal WebApps och RESTApps. Kodstubbar till dessa checkas ut via Git från SiteVisions Github. Byggning och deployment sker med hjälp av NodeJs och SiteVisions REST-API.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal.

Pris

7 000 kr per person.

Förkunskapskrav:

Utbildningen Utveckling i SiteVision grundkurs eller motsvarande kunskaper

Kursinnehåll
 1. Kodstruktur
 2. Inställningar/konfiguration
 3. API:er
 4. Routes
 5. Rendering
 6. State och reducer med redux.js
 7. Events
 8. Components
 9. Modules
 10. Uppmärkning av markup med Envision
 11. Mallar med Underscore
 12. Deployment
 13. Versionshantering
 14. Certifikat och signering

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se

Schemalagda tillfällen