Utveckling i SiteVision grundkurs​

Kursen riktar sig till utvecklare som vill få en övergripande förståelse och komma igång med utveckling i SiteVision. Under utbildningen går vi igenom hur man via egna mallar i Velocity kan göra anpassningar av befintliga moduler. Vi går även igenom hur CSS hanteras i SiteVision och hur man med hjälp av SiteVisions API och SiteVisions REST-API kan utveckla helt ny funktionalitet i t ex Skriptmodulen. Vi går också igenom hur man kan paketera egenutvecklad funktionalitet i Element, som sedan kan importeras på helt andra webbplatser som Tillägg.

De personer som går denna kurs ska ha viss utvecklarkompetens och bör även ha grundläggande kunskaper i SiteVision.

Utbildningsform

Med hjälp av en projektor går utbildaren igenom olika utvecklingsrelaterade delar i SiteVision och deltagarna gör inom respektive område praktiska övningsuppgifter.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal.

Pris

6 000 kr per person.

Kursinnehåll
  1. CSS
  2. SiteVisions API
  3. Rest-API
  4. Server-side Javascript
  5. Velocity
  6. HTML-modulen
  7. Skriptmodulen
  8. Proxymodulen
  9. Element och Tillägg
  10. Egna modulmallar

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se

Schemalagda tillfällen