Utbildningar i SiteVision

  • Detaljerad information om våra kurser
  • Vilka förkunskaper som krävs
  • Vilka mål varje kurs har

Grundkurs för redaktörer

Grundkursen riktar sig till dig som vill lära dig lägga till texter, bilder och tabeller. Under utbildningen går vi igenom redigeringsytan, verktygslisten, ikoner och aktuella moduler. Vi går också igenom funktioner för att flöda text, skapa layouter samt länk/struktursidor.

Efter utbildningen kommer du kunna navigera i SiteVision. Skapa sidor, lägga till och behandla texter, bilder och tabeller. Dessutom kommer du kunna flöda text, arbeta med layouter på olika sätt samt skapa struktursidor.
Tid: 10.00-16.00
Förkunskaper: inga

Fortsättningskurs för redaktörer

Kursen går igenom begreppen egenskaper, inställningar, marginaler och avstånd. Vi går igenom hur du skapar ett arkiv och kopplar till en nyhetsmodul. Dessutom täcker utbildningen formulärshantering där vi går igenom hur man sätter upp formulär.

Efter utbildningen kommer du ha en bredare kunskap kring SiteVision. Du kommer kunna ändra i marginaler och avstånd, kunna skapa nyhetsarkiv och sätta upp nyhetsmodulen. Dessutom kommer du kunna skapa formulär och ha en allmän kunskap kring formulär i SiteVision.
Tid: 10.00-16.00
Förkunskaper: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande kunskaper.

Administratörsutbildning

Administratörsutbildningen vänder sig till dig som är en mer avancerad användare med ansvar för webbplatsen eller områden av den. Under utbildningen går vi igenom centrala inställningar som webbplatsfärger, formatmallar och behörigheter. Du kommer även lära dig att redigera mallar, skapa dekorationer och skapa publiceringsflöden.

Efter utbildningen kommer du ha en bred förståelse kring SiteVision och centrala inställningar. Du kommer kunna administrera användare och behörigheter, lägga till formatmallar, metadata och redigera mallar.
Tid: 10.00-16.00
Förkunskaper: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande kunskaper

Social Collaboration

Vår utbildning i Social Collaboration riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur du sätter upp en social samarbetsplattform och hur du sedan använder det. Vi går igenom inställningsguiden, ger tips på justeringar och tittar på ytterligare funktionalitet för din samarbetsplattform. Sedan tittar vi på hur du kan använda Social genom att exempelvis skapa eller följa grupper, skriva inlägg, hantera filer och mycket mer.
Tid: 10.00-15.00
Förkunskaper: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande kunskaper

Mallutbildning

Kursen riktar sig till dig som ska skapa mallar på webbplatsen. I utbildningen går vi igenom hur du skapar mallar, de moduler som används vid mallbygge och de webbplatsegenskaper som berör mallarna. Dessutom täcker utbildningen hur du aktiverar responsiv design, hur du sätter upp formatmallar, färger och metadata.

Efter utbildningen kommer du kunna skapa och redigera (responsiva) mallar. Du kommer veta vad grids är och hur de används i SiteVision. Du kommer kunna sätta upp och använda formatmallar, layouter, mallytor och innehållsytor.
Tid: 10.00-16.00
Förkunskaper: Grundkurs för redaktörer eller motsvarande kunskaper

Mallutbildning fortsättning

Kursen vänder sig till dig som genomgått mallutbildningen och vill ta dina kunskaper till nästa nivå. Vi redigerar befintliga mallar och gör avancerade förändringar, som exempelvis dekorationsmallar och anpassade vyer.

Efter utbildningen kommer du kunna skapa dekorationsmallar för hela webbplatsen. Du kommer kunna göra förändringar i mallar, skapa olika vyer till olika användare kopplat till anpassade vyer för språkversioner, olika vyer till olika användare och anpassningsbara vyer utifrån användarnas skapa valbara vyer.
Tid: 10.00-15.00
Förkunskaper: Mallutbildning

Sökutbildning

Kursen riktar sig till administratörer och utvecklare som vill få en övergripande förståelse och komma igång med sök i SiteVision. Under utbildningen går vi igenom grundläggande koncept inom sök och indexering. Vi går även igenom sökrelaterade inställningar i SiteVision och gör praktiska övingar med ett eget sökindex som vi använder i olika sökmoduler.

Tid: 09.00-16.00
Förkunskaper: Administratörsutbildning. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med centrala webbplatsinställningar i SiteVision.

Certifieringsutbildning - CSWD

Att utveckla webbplatser i SiteVision

Kursen vänder sig till våra partners för att de ska få expertkompetens i att utveckla mallar i SiteVision. Efter utbildning får deltagaren skapa en egen demowebbplats som granskas innan partnern blir en certifierad mallutvecklare i SiteVision. Certifikatet bekräftar att deltagaren genom sitt eget arbete i en certifierande utbildning visat en kompetens och färdighet som motsvarar certifikatets kompetensprofil (i detta fall att utveckla webbplatser).

Tid: 2 dagar: 09.00-16.00, 10.00-15.00
Förkunskaper: De personer som går denna kurs ska ha viss utvecklarkompetens och bör även ha grundläggande kunskaper i SiteVision.

Driftutbildning

Kursen riktar sig till dig som ska drifta SiteVision. Vi ger dig en överblick av verktyget, visar tillvägagångssätten för installation, backup, koppling till katalogtjänsten och mailservern.

Efter utbildningen kommer du kunna ansvara för driften av SiteVision.
Tid:10.00-15.00
Förkunskaper: inga

Introduktion till utveckling i SiteVision

Kursen riktar sig till utvecklare som vill få en övergripande förståelse
och komma igång med utveckling i SiteVision. Under utbildningen går vi
igenom hur man via egna mallar i Velocity kan göra anpassningar av
befintliga moduler. Vi går även igenom hur CSS hanteras i SiteVision och
hur man med hjälp av SiteVisions API kan utveckla helt ny
funktionalitet i t ex Skriptmodulen eller med Element

Tid: 09.00-16.00
Förkunskaper: De personer som går denna kurs ska ha viss utvecklarkompetens och bör även ha grundläggande kunskaper i SiteVision.

Utvecklarkurs portlet

Kursen riktar sig till utvecklare som vill kunna skapa egna portlets i SiteVision. Vi går bland annat igenom grundläggande teori, skillnaden mellan portlets och servlets, konfiguration, best practices och ett antal exempel-portlets. Kursen ger även en introduktion till de olika delarna i SiteVisions publika API och utbildningen avslutas med övningar i form av portlets som använder SiteVisions publika API. Alla portlets under kursen baseras på javax.portlet.GenericPortlet (inget MVC-ramverk tas upp). Utvecklarkurs portlet är generell men betonar det som är specifikt för SiteVision som portlet container.

Efter utbildningen kommer du kunna utveckla egna, och ha en bred förståelse kring, portlets i SiteVision och SiteVisions publika API.

Tid: 09.00-16.00
Förkunskaper: Måste vara kunnig i Java-programmering, samt bör ha en förståelse för hur servlet-programmering i JEE fungerar. Utvecklaren bör också ha grundläggande kunskaper i SiteVision.