Administratörsutbildning fortsättningskurs

Kursen riktar sig till de personer som är ansvarig för en webbplats och arbetar med centrala inställningar på webbplatsen eller serverobjektet. Under utbildningen går vi exempelvis igenom hur man lägger till licens, exporterar webbplatser, diagnostik och schemahanteraren. Du kommer även lära dig att ersätta mall rekursivt, Anpassa innehåll och om loggar och sök.

De personer som går administratörsutbildning fortsättning bör ha gått administratörsutbildningen eller arbetat i verktyget en längre tid.

Utbildningsform

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom och provar moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. Under utbildningen finns tid för att prova SiteVision själv och ställa frågor.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka utbildningslokal, projektor, sätta upp användarkonton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller liknande där utbildningen kan ske.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 5 200 kr per person.

- En egen utbildning kostar 16 000 kr förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen utbildning hos kund kostar 20 000 kr samt restidsersättning, biljett- & logikostnader.

Kursinnehåll

Serverobjektet

 • Licenshantering
 • Exporter
 • Java-plugin
 • Meddelanden
 • Sök och index
 • Diagnostik
 • Schemahanteraren
 • Katalogtjänster

Loggar

 • Var hitta loggar Serverlogg
 • Serverlogg/Klientlogg
 • Se loggar per webbplats


Webbplatsrelaterade inställningar

 • Ersätt mall/Ersätt mall rekursivt
 • Redigera fil
 • Css-regler
 • Tillägg
 • Anpassa innehåll
 • Redigeringsläge

Sök

 • Sökmoduler
 • Sökpaket

Behörigheter

 • Systemanvändaren
 • Rättigheter

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se

Kommande tillfällen