Driftutbildning​

Kursen riktar sig till dig som ska ansvara för driften av SiteVision. Du får en överblick av verktyget, visar tillvägagångssätten för installation, backup, koppling till katalogtjänsten och mailservern.

Kursen börjar med en inledande verktygsinformation så driftansvariga vet vad som ska driftas. Sedan går vi igenom övriga punkter som rör installation, backup, kopplingar till katalogtjänst och mailserver.

De personer som går driftutbildningen ska ha tillgång till servern där SiteVision ligger.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för tillgång till servern där SiteVision ligger.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 5 200 kr per person.

- En egen utbildning kostar 16 000 kr förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen utbildning hos kund kostar 20 000 kr samt restidsersättning, biljett- & logikostnader.

Kursinnehåll

 • Inledande verktygsinformation
 • Filsystemstruktur
 • Start och stop
 • Systemkonto
 • Minneskonfiguration
 • Katalogtjänstkoppling
 • Uppsättning av mailserver
 • Installation
 • Uppdatering
 • Backup och restore
 • Enkel felsökning

För mer information

Kontakta Annica Ferguson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-927 82 93
E-post: annica.ferguson@sitevision.se

Kommande tillfällen