Onlineutbildning - Introduktion till SV4 för redaktörer

SiteVision 4 användarutbildning online riktar sig till personer som redan arbetar med att skapa och underhålla information på webbplatsen. Kursen innehåller en genomgång av det nya gränssnittet i SiteVision samt nya funktioner. Kursen behandlar hur du arbetar med de tre vanligaste modulerna text, bild och tabell.

Utbildningsform

Webbutbildningen sker i form av att utbildaren delar sin skärm och visar inställningar och anpassningar som måste göras. I slutet av utbildningen finns tid att ställa frågor.

Inför utbildningen kommer information via epost med detaljer kring uppkoppling, kontaktinformation och upplägg.

Förkunskapskrav:

Bör ha arbetat i SiteVision 3.

Pris

Online utbildningen sträcker sig två timmar och kostar 2 500 kronor per timme.
Utbildningen sker vid schemalagda tillfällen, men kan också bokas för egenanpassade genomgångar.

Kursinnehåll


  • Det nya redigeringsgränsnittet
  • Nya funktioner
  • Modulerna Text, Bild och Tabell

För mer information

Kontakta Annica Ferguson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-9278293
E-post: annica.ferguson@sitevision.se