Utvecklarkurs Portlet​

Kursen riktar sig till utvecklare som vill kunna skapa egna portlets i SiteVision. Vi går bland annat igenom grundläggande teori, skillnaden mellan portlets och servlets, konfiguration, best practices och ett antal exempelportlets. Kursen ger även en introduktion till de olika delarna i SiteVisions publika API och utbildningen avslutas med övningar i form av portlets som använder SiteVisions publika API.

Alla portlets under kursen baseras på javax.portlet.GenericPortlet (inget MVC-ramverk tas upp). Utvecklarkurs portlet är generell men betonar det som är specifikt för SiteVision som portlet container. Deltagare måste vara kunnig i Java-programmering, samt bör ha en förståelse för hur servlet-programmering i JEE fungerar. Utvecklaren bör också ha kunskaper i SiteVision.

Utbildningsform

Utbildningen sker i SiteVisions lokaler och innehåller både teoretiska delar och praktiska övningar. En utvecklingsmiljö är förberedd hos oss med datorer som har SiteVision (inklusive utvecklarlicens och demowebbplats) och IntelliJ IDEA installerat.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för tillgång till servern där SiteVision ligger.

Pris

10 000 kr per person.

Kursen sker enbart hos SiteVision AB, Örebro.

Kursinnehåll

Genomgång

 • Intro till Portlet API (JSR-286)
 • Portlets vs. Servlets
 • Portlet lifecycle
 • Window states
 • Portlet modes
 • URL:er till portlets
 • Kommunikation mellan portlets
 • Portletinställningar
 • Konfiguration av portlets
 • Formatmallsmappning
 • Deployment
 • Behörighetskontroller
 • Hantering av CSS
 • Loggning
 • Åtkomst av SiteVision-modellen via JCR
 • Flerspråkighet
 • Modulväljare
 • Best practices - Do's and dont's

För mer information

Kontakta Annica Ferguson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-927 82 93
E-post: annica.ferguson@sitevision.se

Schemalagda tillfällen