7minds

Vi hjelper kundene med å utvikle nettsider og digitale løsninger som holder over tid ved å ta et helhetlig grep på nettet.

Partnernivå
Typ av partner
Sitevision Solution Partner

Vi i 7minds brenner for å skape nytte for mennesker, med mennesker. Sammen med kundene utvikler vi mål, strategier, handlingsplaner for en effektiv og verdiskapende digital kommunikasjon. Det kan være å undersøke forutsetningene i en forstudie, sette mål, bygge nytt nettsted, lære opp og skape innhold, det vil si all den hjelpen som kan være nødvendig for optimal nytte og langsiktighet i arbeidet med digital kommunikasjon.

7minds har erfaring med flere prosjekter med Sitevision, både intranett og eksternt nett, de fleste sammen med kommuner. Det gjør at vi kan kalle oss eksperter og at vi er gode rådgivere helt fra starten av i et anbud og videre i forvaltning når nettstedet eller intranettet er lansert. Vi mener imidlertid ikke at man er ferdig ved lansering, men det er da den aktive forvaltningen begynner, samt oppfølging og målinger for å se at satsingen oppfyller målene. Vi hjelper blant annet til med:

 • Prosjektledelse
 • Forstudie og analyse
 • Sette mål og kpi-er
 • Opprette maler og innhold
 • Skape arbeidsmåter for en sterk forvaltning

Vi er med deg hele veien

7minds er med hele veien, fra forstudie til ferdig nettsted eller intranett, og også etter lansering. Her er noen eksempler på vår ekspertise:

 • Prosjektledelse av ulike digitale prosjekter
 • Kundereisen – å se fra kundens perspektiv
 • Effektkartlegging
 • Innholdsstrategi
 • Markedsføring i sosiale medier og nyhetsbrev
 • Undersøkelser og måloppfølginger
 • Tilgjengelige nettsteder
 • SEO
 • Effektivt hjemmekontor

Finn frem til oss

Vi er fysisk til stede i Stockholm og Åre, og på nett der det trengs.