Tilgjengelighet i Sitevision

Hvem er velkommen til nettstedet? Hvordan du skriver og bygger det opp, påvirker svaret. For at alle skal kunne ta del av innholdet, er det viktig å følge tilgjengelighetsdirektivene.

Tilgjengelighet siden dag én

Siden dag én har tilgjengelighet vært en del av Sitevisions DNA. Vi forenkler gjennom en rekke innebygde funksjoner, og tilgjengelighet finnes med i alt fra opplæring til hvordan modulene er bygd opp.

Check ikon

Tilgjengelighetskontroll

I Sitevision finnes det en innebygd tilgjengelighetskontroll som varsler deg om enkle feil i forbindelse med publisering av en side. Det kan handle om overskriftsnivåer, alt-tekster og klikk-her-lenker.

Check ikon

Valideringskontroll

Koden bak nettstedet eller intranettet er minst like viktig som innholdet på sidene. Sitevisions valideringskontroll advarer om feil i koder og skript ut fra dokumenttypen du bruker. Valideringen er basert på WC3s verktøy.

Check ikon

Nettstedets språk og oppbygning

For å gjøre skjermlesere og andre hjelpemidler enklere, er det standard i Sitevision å angi innholdets språk og elementtyper i koden.

 

Vil du vite mer om funksjonene i Sitevision?

Den beste måten å finne ut mer om Sitevision og alle funksjonene på, er å bestille en demo. Vi viser deg hvordan det fungerer – du får svar på alle spørsmålene dine.