Sitevisions blogg

Trender og moteord. Fremtidsundersøkelser og nåsituasjonsanalyser. Sånt vi snapper opp i hverdagen. Og selvfølgelig alt det nye som skjer i Sitevision. Enjoy!