Menymoduler

Det finns flera olika menymoduler att använda i SiteVision.

  • Läs mer om de olika menynmodulerna på respektive sida.

Olika menymoduler:

  • Flernivålänk - Länkstig som hjälper dig att förstå var du befinner dig på webbplatsen.
  • Listmeny - vertikal meny med olika inställningar.
  • Meny - horisontell eller vertikal meny med olika inställningar.
  • Rullgardinsmeny - visar sidor i en lista som fälls ut.