Sökutbildning nivå 2​ -
on demand

Kursen riktar sig till administratörer och utvecklare som vill få en övergripande förståelse och komma igång med sök i SiteVision. Under utbildningen går vi igenom grundläggande koncept inom sök och indexering. Vi går även igenom sökrelaterade inställningar i SiteVision och gör praktiska övningar med ett eget sökindex som vi använder i olika sökmoduler.

Sökutbildning nivå 2 schemaläggs inte, utan vi tar fram datum på sökutbildning nivå 2 när ni har behov av den i er organisation.

De personer som går denna kurs bör ha behörighet för att använda sökmoduler och administrera egna sökindex på webbplatsen. Du ska ha erfarenhet av att arbeta i SiteVision.

Utbildningsform

Utbildaren visar olika sökrelaterade delar i SiteVision och deltagarna gör inom olika delområden praktiska övningsuppgifter. Deltagare kommer att jobba med en egen webbplats som har ett eller flera egna index.

Plats

Online (Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal.)

Pris

Se vår prislista

Kursinnehåll
 1. Vilka sökindex finns i SiteVision?
 2. Vilka fält finns i respektive sökindex?
 3. Vilken data finns i respektive indexfält?
 4. Var hittar jag alla Solr-inställningar?
 5. Syntax för sökfrågor
 6. Query parsers
 7. Relevans och sortering
 8. Problem med wildcards
 9. Filterfrågor
 1. Ordstammar
 2. Stoppord
 3. Synonymer och sponsrade träffar
 4. Boostning
 5. Avancerade parser-parametrar
 6. Behörighetskontroll av träffar
 7. Egna sökindex
 8. Indexering
 9. Sökstatistik
 10. Facetterad sök och Söklistning

För mer information

Kontakta David Hansson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-386 65 25
E-post: david.hansson@sitevision.se