Optimerad sidladdning

Snabba webbsidor ger besökare en bättre upplevelse av webbplatsen. I SiteVision 5 har flera funktioner optimerats för att säkerställa att webbplatser byggda i SiteVision får förbättrade laddtider för besökare och bättre ranking vid sökning via Google.

Strukturen på webbsidor ombyggd från grunden.

Från och med SiteVision 5 är strukturen på webbsidor ombyggd från grunden för att kunna ge besökaren en betydligt snabbare upplevelse. Dessutom har det har antalet resurser, som CSS och javascript, minskats i både storlek och i antal. Samlat skapar det förutsättningarna för en snabbare upplevelse av er webbplats.

  • Inställning i bild- och nyhetsmoduler för att ladda bilder vid behov, s.k. "lazy load"
  • Javascriptresurser flyttade från HEAD-elementet - inte aktiverat från start

"Lazy load" - ladda bilder vid behov

Det går ställa in att bild- och nyhetsmoduler laddar bilder först när det finns ett behov att göra det. Det kallas "lazy load". Om till exempel en sida är längre än vad som kan visas på besökarens skärm så kommer bilder längre ned på sidan att laddas först när besökaren scrollar ner mot bilden.

Förutom att snabba upp besökarens upplevelse av sidan spar det även dataöverföring, då bilder som aldrig visas för besökaren inte behöver skickas.

Funktionen fungerar helt enkelt så att du bockar i "ladda vid behov" i bildmodulens respektive nyhetsmodulens bildinställningar.

Lazy load i bildmodulen

Lazy load i bildmodulen

Lazy load i nyhetsmodulen

Lazy load i nyhetsmodulen

Förändrad resursladdning

Alla javascriptresurser som används av SiteVision har flyttats från HEAD-elementet till att ligga sist på webbsidan. Detta betyder att sidans innehåll kommer att vara synlig för besökaren innan webbläsaren börjar ladda och köra eventuella javascript.

Detta behöver ni göra:

Vid uppgradering till SiteVision 5 är webbplatsen i ett bakåtkompatibelt läge och kommer fungera som innan. Det innebär att Javascriptbiblioteket jQuery ännu ligger kvar i HEAD och variabeln $svjq finns tillgänglig.

För att dra nytta av alla förbättringar fullt ut i SiteVision 5 så behöver du flytta jQuery till Body. Innan behöver ni gå igenom eventuella specialanpassningar på webbplatsen och anpassa dem så att de använder funktionen svDocReady som lanserades i 4.5.4. På så vis säkerställer ni att befintliga lösningar fortsätter fungera som tidigare.

Vi rekommenderar att ni gör den här förändringen men det är inget krav i SiteVision 5.

Så flyttar du jQuery från Head till Body

  1. Gå till webbplatsinställningar/Inställningar
  2. Gå till Placering av jQuery och bocka i Body istället för Head.
Placering av jQuery

Placering av jQuery