Blogg

Är allt prioriterat, så är inget prioriterat

Alla har säkert hört att det är viktigt att prioritera sin webbplats. Men varför är det så viktigt? Det kommer Ellinor Hallett, Sitevision Most Valuable Professional 2022, att berätta mer om i den här gästbloggen.

Foto på Ellinor Hallet och en bild på en dator med texten "Textproblem avslöjar ofta designproblem".

”Om allt är prioriterat, är ingenting prioriterat” betyder att om allt anses vara lika viktigt eller högt prioriterat, då förlorar begreppet ”prioritet” sin betydelse eftersom det inte finns något som är mer betydelsefullt eller högprioriterat än något annat.

Att prioritera innehåll på en webbplats är viktigt av flera skäl. För det första kan det hjälpa till att kommunicera webbplatsens huvudsyfte eller budskap på ett tydligt och effektivt sätt till besökare. Genom att fokusera på det viktigaste och mest relevanta innehållet kan besökare snabbt och enkelt förstå vad webbplatsen handlar om och vilken nytta de kan få av den.

För det andra kan en prioriterad innehållshierarki hjälpa till att guida besökare genom webbplatsen och göra det lättare för dem att hitta vad de söker efter. Genom att placera det mest relevanta innehållet högst upp på sidan, och använda en logisk struktur och organisation av innehållet, kan besökare navigera på webbplatsen på ett smidigt sätt och uppnå sina mål på ett effektivt sätt.

Slutligen kan en prioriterad innehållshierarki också hjälpa till att förbättra sökmotoroptimeringen (SEO) på webbplatsen genom att fokusera på nyckelord och fraser som är relevanta för webbplatsens syfte och målgrupp. Genom att använda nyckelord och fraser på ett strategiskt sätt i sidtitlar, rubriker och andra viktiga platser på webbplatsen kan man öka chansen att webbplatsen rankar högre i sökmotorernas resultat.

Hur börjar man prioritera?

För att uppnå en effektiv webbplats är det viktigt att prioritera innehållet på ett strategiskt sätt. Om webbplatsen har en tydlig målgrupp eller syfte är det oftast enklare att avgöra vilket innehåll som ska prioriteras högst. Om målet är att sälja en produkt behöver webbplatsens innehåll vara inriktat på att sälja produkten genom att framhäva dess fördelar och övertyga besökaren om att den är den bästa produkten för deras behov.

En strategi är att prioritera innehållet baserat på målgruppens behov och beteenden. Genom att förstå vad varje målgrupp söker efter på webbplatsen och vilken typ av information de vill ha, kan man utforma en prioritering och gruppering av innehåll med tydliga rubriker som betonar det som är mest relevant för varje grupp.

Hur gör man om man har flera målgrupper?

Att ha en tydlig målgrupp är viktigt, men det kan vara svårt när det kommer till offentliga webbplatser där det finns många olika användargrupper med olika behov och syften för besöket. Invånare kan till exempel besöka webbplatsen för olika ärenden som att anmäla sitt barn till förskolan, hitta information om äldrevård eller hitta sommarlovsaktiviteter. Familjer kan ansöka om bygglov medan andra kanske söker hjälp i en utsatt situation eller anmäler ett problem som ett nedfallet träd över en cykelbana.

För att prioritera innehållet på en sådan webbplats är det viktigt att identifiera de olika användargrupperna och deras behov för besöket på webbplatsen. Genom att ta hänsyn till användarnas olika behov kan man skapa en prioritering av innehåll där det viktigaste och mest användbara innehållet placeras högst upp på listan.

Tittar man tillbaka några år var det vanligt att försöka få in allt innehåll på en och samma yta på exempelvis startsidan, gärna utan att användaren behövde scrolla. Detta upptäckte man att många besökare missar viktiga delar av informationen. Nedan visar jag ett exempel på ett upplägg på en webbsida där allt innehåll har exakt samma prioriteringsnivå.

Bild på en exempelsajt

Hur upplever man en webbsida som denna? Ögat har svårt att skilja på de olika rubrikerna vilket gör att allting flyter samman till en oläslig röra.

För att undvika detta är det viktigt att fokusera på vilka målgrupper som är mest relevanta och sedan strukturera innehållet på ett sätt som tilltalar dessa grupper.

Nedan visar jag ett exempel på exakt samma innehåll som ovan men nu i prioriterade grupperingar med tydliga rubriker:

Bild på en exempelsajt med grupperat innehåll

Så vad hände när vi prioriterade och grupperade innehållet? Direkt upplever man innehållet enklare att läsa, även om det är exakt samma innehåll. Hur kan det komma sig?

Genom att prioritera och gruppera innehållet baserat på målgruppens behov och beteenden, kan man skapa en tydlig och enkel överblick. Genom att använda rubriker och kategorier som tydligt kommunicerar vad varje grupp handlar om, kan man göra det lättare för besökarna att hitta den information som de söker efter utan att behöva läsa allt innehåll.

Man kan även jobba vidare med denna typ av gruppering och lyfta det som är extra prioriterat med en avskiljande färg. Detta gör att ögat automatisk dras till denna yta:

Bild på exempelsajt med prioriterat innehåll i färg

Hur tar vi reda på vad användaren vill ha?

Traditionellt har man prioriterat sin egen information på webbplatsen, baserat på vad de vill förmedla till besökarna. Men det är betydligt viktigare att tänka på vad besökarna faktiskt vill ha och behöver.

För att ta reda på vad användaren behöver är det viktigt att genomföra tester, samla in statistik och prata med riktiga användare. Även om man kan gissa sig fram och ta del av hur det fungerar för andra inom samma område, så är det när man pratar med användarna själva som man får den mest konkreta och användbara datan. Det är därför viktigt att prata med många olika personer med olika förutsättningar, åldrar, ursprung, och så vidare, för att inte missa något viktigt.

Att samla in statistik från exempelvis kundtjänst, för att se vilka ärenden användarna oftast ringer och mejlar in om kan ge en tydligare bild av vad som behöver lyftas och göras mer tydligt för besökarna.

När man prioriterar innehåll på en webbplats är det också viktigt att tänka på användarnas perspektiv och behov, samt att skapa en lättillgänglig och smidig användarupplevelse. Om man inte har kompetensen själv rekommenderar jag att man kontaktar en av Sitevisions partners som är specialiserade inom detta område, exempelvis Consid, som har vunnit flera priser inom området.

Mobila användare

När man utformar en webbsida är det viktigt att tänka på att det inte bara är desktop-användare som besöker sidan, utan också mobila användare. Att prioritera innehållet för mobila enheter är därför mycket viktigt.

Att tänka ”mobil first” är en utmärkt strategi för att se till att man inte glömmer bort användarna som besöker sidan via mobila enheter.

Genom att utgå ifrån en mobil layout och sedan anpassa för desktop kan man säkerställa att användarupplevelsen blir bra oavsett enhet. När man tänker på prioritering av innehåll för mobila användare bör man överväga om ordningen på innehållet behöver ändras jämfört med desktop-versionen. Till exempel kan det vara så att viss information eller funktioner är mer relevanta för en användare som besöker sidan via en mobil enhet, medan andra delar av innehållet är mer betydelsefulla för en desktop-användare. Därför kan det vara bra att överväga om viss information bör prioriteras högre eller lägre för mobila användare jämfört med desktop-användare.

Prioritera i navigationen

För att skapa en välstrukturerad webbplats är det viktigt att skapa en prioritering av sidor. Detta innebär att man bör definiera webbplatsens huvudsyfte och identifiera de viktigaste delarna av innehållet. När detta är klart kan man börja organisera innehållet i en prioriterad ordning där det mest viktiga och användbara innehållet placeras högst upp på listan.

Genom att göra en grundlig analys av användarnas behov och beteenden, kan man identifiera vilket innehåll som är mest relevant och vilket som kan placeras längre ner i prioriteringen. Att ha en välstrukturerad och lättillgänglig navigation är viktigt, men vi får inte glömma att genom att erbjuda olika vägar för att utföra olika ärenden, exempelvis genom E-tjänster, genvägar eller sök, kan man skapa en smidigare och mer effektiv användarupplevelse.

En trend som blir allt vanligare är användningen av AI-genererade genvägar för navigering. Dessa genvägar är unika för varje användare och presenteras baserat på deras identitet och webbplatsbesök. Till exempel kan en sjukanmälan för ens barn visas som en genväg på morgonen, medan en bygglovsansökan kan visas på kvällen, eftersom användare är mer benägna att ägna sig åt dessa typ av uppgifter vid olika tidpunkter.

Kan man tänka på prioritering på en undersida?

Många användare idag kommer in till en webbplats via en Google-sökning, direkt till en specifik undersida och inte via startsidan.

Kan man tänka på prioritering på en undersida? Ja, absolut!

Majoriteten av en webbplats bygger på undersidor. Nedan kommer några tips i hur man kan jobba med prioriteringar på undersidor.

Textproblem avslöjar ofta designproblem

Att ta in textarbetet som en del av designen (UX/UI) börjar kännas mer och mer som en självklarhet. På samma sätt som vi prioriterar och placerar olika element på webbplatsen behöver vi tänka igenom innehållet i detalj, se över vad innehållet faktiskt innehåller.

Målet är att skapa texter som leder användarna och hjälper dem att interagera med innehållet och hitta det som de letar efter.

Det är viktigt att ta hänsyn till texten från början, eftersom textproblem ofta avslöjar designproblem. En snygg, tillgänglig och användarvänlig design kan förlora dessa fördelar om innehållet inte speglar dessa aspekter.

Genom att tidigt involvera textarbetet i designprocessen kan man undvika senare problem och skapa en bättre användarupplevelse. Det handlar om att skapa en väl avvägd balans mellan design och innehåll, där texten spelar en lika viktig roll som de visuella elementen.

Nedan följer några konkreta tips på hur du kan tänka i ditt textarbete:

Var kortfattad

En viktig aspekt av att skriva effektivt är att vara kortfattad, alltså att prioritera vad som ska finnas med. Det handlar om att använda så få ord som möjligt, samtidigt som man inte tappar poängen. Genom att fundera på hur man kan skriva mer effektivt kan man skapa en text som är lättare att förstå och mer lättläst.

Att vara kortfattad är även väldigt bra för tillgängligheten. Genom att undvika långa och komplicerade ord och att använda korta meningar ökar man läsbarheten för alla.

Ett exempel på hur man kan vara mer kortfattad och undvika onödiga fraser och ord är till exempel, i stället för att skriva:

”För att anmäla dig behöver du fylla i formuläret nedan”, kan man skriva

”Anmäl dig via formuläret nedan”.

På så sätt förmedlar man samma information men med färre ord.

Att vara kortfattad och prioritera sitt innehåll är alltså en viktig färdighet att behärska inom skrivande, då det gör texten mer engagerande och lättläst för läsaren. Genom att använda ett lättläst och tydligt språk, kan man skapa en text som är tillgänglig för så många läsare som möjligt och som kommunicerar budskapet på ett tydligt sätt.

Skriv det viktigaste först

En viktig faktor för att skapa en effektiv och lättläst text är att prioritera rätt information. Det handlar om att tänka på vad som är mest relevant och viktigt för läsaren att ta del av, och att sedan placera den informationen i början av texten.

Genom att prioritera rätt information skapar man en tydlig struktur och underlättar för läsaren att snabbt hitta det hen söker. Det är också viktigt att dela upp texten i lättlästa stycken med tydliga rubriker och mellanrubriker för att göra texten mer överskådlig.

Att prioritera rätt information handlar också om att välja ut de viktigaste punkterna och att undvika onödiga detaljer som inte är relevanta för läsaren.

Skriv i klarspråk

Klarspråk betyder att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

En av de viktigaste aspekterna av skrivande är att kommunicera på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt. Man bör i första steg följa de rekommendationer som finns i den officiella språkvården, såsom Institutet för språk och folkminnen (Isof) samt att myndigheter och offentliga organisationer ska följa språklagen.

I nästa steg är det viktigt att anpassa texten efter läsarens behov och förutsättningar för att skapa en begriplig text. Detta kräver att man funderar på vilka som kommer att läsa texten och anpassar skrivstilen, tonen och innehållet efter läsarens bakgrund, intressen, förkunskaper och behov.

Man bör exempelvis undvika invecklade meningar, ålderdomliga uttryck, förkortningar och facktermer som inte är förståeliga för läsaren och att inte lämna ut ofullständig information.

Genom att prioritera att skriva vårdat, enkelt och begripligt och anpassa texten efter läsarens behov, kan man skapa en text som är lätt att förstå och engagerande för läsaren. På så sätt kan man säkerställa att man når fram med sitt budskap och skapar en meningsfull och effektiv kommunikation.

När är webbplatsen färdig?

Att betrakta en webbplats som ett levande ting som ständigt behöver förbättras är en viktig insikt för alla som arbetar med att utveckla och underhålla en webbplats. När en webbplats lanseras eller omstruktureras är det viktigt att testa resultatet.

Användartester av en webbplats är viktiga av flera skäl. För det första ger användartester en möjlighet att utvärdera webbplatsens användbarhet och användarupplevelse. Genom att se hur faktiska användare interagerar med webbplatsen, kan man identifiera problem och utmaningar som användare möter och få värdefulla insikter om hur man kan förbättra webbplatsen och göra den mer användarvänlig.

Genom att testa webbplatsen kan man se till att användarna kan lösa och hitta det de letar efter. Att testa och utvärdera webbplatsen regelbundet är en viktig del av att se till att den fortsätter att vara relevant och användbar för användarna.

Tack för att du lyssnat och lycka till med din prioritering!

Prenumerera gärna på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Taggar

Dela

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  CMS för
  intranät

  Öka engagemanget och stärk arbetsplatskulturen med ett socialt intranät.

  Snabbt i gång med startklara mallar

  Samla styrkorna – integrera andra system

  Säker och svensk molntjänst

  Alltid nära i mobilappen

  Användarvänligt och webbaserat gränssnitt

  CMS för
  webbplatser

  Skapa engagerande webbplatser med den digitala upplevelsen i fokus från start till mål.

  Personalisera mera

  Webbanalys direkt i gränssnittet

  Enkelt att bygga tillgängligt

  Säker och svensk molntjänst

  Användarvänligt och webbaserat gränssnitt

  Sveriges mest enkla och omtyckta CMS

  Boka demo och upptäck alla möjligheter

  Under en demo får du se exempel på vad du kan göra i Sitevision – och hur enkelt det är att skapa innehåll. Prova på produkten, få svar på dina frågor och upptäck en värld av möjligheter.

  Följ (med) oss

  PRENUMERERA PÅ VÅRT Nyhetsbrev