SiteVision-bloggen

Publicerat:

Motivera ett nytt intranät hos ledningen

Ledningsgruppen styrs i mångt och mycket av det som skapar synliga resultat och hjälper dem i deras strävan mot måluppfyllelse. Det är därför viktigt att du baserar din intranätsatsning på konkreta aktiviteter som kommer att bidra till just detta.

Ju mer kunskap, desto mer intresserad är man av att både veta och lära sig mer om saken i fråga. Om man inte vet vad tekniken kan åstadkomma kan man heller inte utveckla sin verksamhet optimalt för att bli framgångsrik.

Ofta kan ledningen ha en bild av vad ett intranät ska vara och bidra till. Den bilden kan skilja sig markant från användarnas behov. Där gäller det att vara tydlig, kan vi inte möta användarnas behov så kommer vi inte skapa ett aktivt intranät som bidrar till verksamhetsnyttan. Balansen mellan vad din beställare vill och användarna behöver är något du måste förstå.

Få med dig ledningsgruppen med hjälp av konkreta siffror och aktiviteter

Många undersökningar visar att ledningsgruppers och styrelsers kunskap gällande den sedan länge pågående digitaliseringen är fortsatt låg, och om du inte tar hänsyn till det kommer du stöta på problem ganska omgående. Både vad det gäller intranätets prioritet och det uppfattade värdet för organisation och individ. Att öka kunskapen kring digitala möjligheter är ett långsiktigt arbete men något vi vet redan nu är att ledningsgrupper gillar siffror. Och ju mer du kan förhålla dig till det desto enklare kan du utforma argument och sälja in värdet med ett intranät.

Gör det begripligt för individerna i ledningsgruppen

Isolera inte saker som tonalitet, dokumenthantering, information, samarbete, digitalisering och ökad effektivitet som separata företeelser. Koppla det istället till befintliga och konkreta strategiska aktiviteter och prioriteringar. Då blir det så mycket tydligare för dem som i slutändan styr över resurserna och prioriteringarna gällande ditt kära intranät. För om inte din ledningsgrupp tycker att intranätet är ett värdefullt projekt så kommer du också få det väldigt svårt att etablera nog med kraft, uppmärksamhet och prioriteringar för att förverkliga, förvalta och utveckla intranätet till ett värdefullt verktyg för användarna.

Säkerställ därför att intranätet och dess funktioner :

  • Är ett led i att förverkliga ledningsgruppens strategiskt viktiga frågor och mål.
  • Har en tydlig koppling till mål, medarbetare, kunder, intressenter, affär och resultat.
  • Har tydliga och mätbara mål som du kontinuerligt följer upp och kan återkoppla till ledningsgruppen, så att de är införstådda med att intranätet skapar värde och att det bidrar till att deras strategiska mål nås i en allt högre takt.

Som alltid bör du målgruppssegmentera även ledningsgruppen i förankringen av ditt intranätarbete. Argumenten för till exempel ekonomichefen respektive produktionschefen ser förmodligen helt olika ut. Men ju bättre du känner deras respektive affär/uppdrag desto bättre kommer du lyckas med din argumentation och skapa både inspiration och motivation att vilja bidra.

Denna text kommer från Johan Book och SiteVisions e-book Vägen till den digitala arbetsplatsen. Klicka här för att ladda hem e-boken.

Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar