Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun har lanserat sin nya webbplats i SiteVision.

www.hallsberg.se

www.hallsberg.se

Hallsberg är en kommun i södra Närke med cirka 15 000 invånare. Att arbeta i SiteVision är inget nytt för kommunen som har använt sig av SiteVision på sin webbplats i över tio år.

Arbetet med att ta fram den nya webbplatsen har skett i samarbete med Strateg. Navigationsstrukturen är den kommun‐standard, kallad Funkaboda, som Funkanu tagit fram i projekt med andra kommuner.

Björn Olsson, Informatör på Hallsbergs kommun

- Att arbeta med att ta fram en ny webbplats har varit otroligt givande. Även om man under ett sådant arbete ställs inför utmaningar och problem som måste lösas så har vi inom kommunen under hela processen varit trygga i att slutresultatet skulle bli alldeles utmärkt. Arbetet med Strateg har fungerat mycket bra. Att kunna bolla idéer med en partner som är så bekväm i SiteVision och känner till alla styrkor och möjligheter har varit ovärderligt.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Strateg Agency