Senast lanserade webbplatser

Lanserad

MiljöRapporten

Miljörapporten har lanserat sin nya webbplats i SiteVision.

www.miljorapporten.se

www.miljorapporten.se

När Impera startade projektet med den nya webben för MiljöRaporten låg fokus på att tydliggöra MiljöRapportens erbjudanden, förenkla för besökaren och locka fler besökare att prova MiljöRapportens tjänster. Resultatet blev en helt ny design av webben, där ingångarna till tjänsterna och utbildningarna lyfts fram. Utmaningen blev att kombinera användarvänlighet och ökad konvertering med MiljöRapportens tyngd och trovärdighet inom branschen.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Impera