Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL har lanserat sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

www.skl.se

www.skl.se

SKL:s webbplats har 2,5 miljoner besök varje år. Många som jobbar i kommuner, landsting och regioner är beroende av att skl.se fungerar och är lätt att använda. Återkopplingen från besökarna kunde sammanfattas med ”bra information, men svårt att hitta och lite krångligt att förstå vad ni skriver”.

Arbetet med nya webbplatsen har utgått från tre principer:

  1. Du ska inte behöva veta hur SKL är organiserat för att hitta på webbplatsen.
  2. Det som är viktigast för de flesta ska vara enklast att hitta och göra.
  3. Alla ska kunna använda webbplatsen med eller utan hjälpmedel, och oavsett skärmstorlek.

Limepark står för teknik och design, Per Axbom för UX. Fredrik Wackå har bidragit med ovärderlig input om informationsstruktur.

SKL är SiteVision-debutanter och kör allt i Cloud.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark