Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Lekebergs kommun

Att på kort tid byta CMS, bygga upp en helt ny webbplats, utbilda ett 40-tal redaktörer och dessutom hålla kostnaderna nere. Går det? Ja, det går!

Lekebergs kommun har lanserat en ny responsiv webbplats.

www.lekeberg.se

www.lekeberg.se

Nya lekeberg.se har också förutom ny teknik och ett ansiktslyft rent utseendemässigt även fått en ny navigationsstruktur. Den nya webbplatsen har bytt struktur för att underlätta för besökarna att hitta informationen man söker, det vill säga den är uppbyggd ur ett medborgarperspektiv inte ur ett kommunperspektiv. Strukturen har tagits fram av företaget Funka Nu AB. De har tagit fram den tillsammans med andra kommuner och användartestat navigationen.

Vemendo har stått för design och produktion.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: -