Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Dacapo Mariestad

Koppling mellan studenter, forskning och näringsliv i fokus när Dacapo Mariestad lanserade sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

www.dacapomariestad.se

www.dacapomariestad.se

Dacapo Mariestad ska arbeta för att utveckla en inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad där kopplingen stärks mellan studenter, forskning och näringsliv. Den helt nya webbplatsen levererades av Soleil. Soleil ansvarade för workshops, projektledning, design, utveckling samt driftsättning. Arbetet drevs enligt scrum med leveranser varje vecka. Webbplatsen har en publik del samt en del som endast nås via inloggning. Uppdraget initierades under september 2014 och överlämnades i december 2014. 

Nathalie Werjefelt på Dacapo Mariestad:

- Det har enbart varit roligt att arbeta med Soleil i uppbyggnationen av vår nya hemsida och vi har fått snabb hjälp vid frågor. Vi har känt oss trygga i hela processen och har varit väl involverade tack vare täta avstämningar samt deras sätt att arbeta enligt scrum.


SiteVision-partner

SiteVision-partner: Soleil