Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Värnamo kommun lanserar nytt socialt intranät

Tillsammans med Consid nylanserade Värnamo kommun i början på mars en ny version av sitt intranät. Det nya intranätet är både responsivt och socialt.

Värnamo kommuns nya sociala intranät

Värnamo kommuns nya sociala intranät

Intranätet används dagligen av nästan 3000 medarbetare som nu har fått möjligheten att samverka lättare både internt men även med externa samarbetsparters som också kan bjudas in till intranätet.

Den nya versionen har tagits fram tillsammans med Consid och bygger på SiteVision Social Collaboration med en hel del personaliseringsfunktioner så som bland annat målgruppsanpassade ytor, målgruppsanpassade nyheter och valbara systemlänkar.

– Målet med det nya intranätet var framför allt att det ska bli lättare för medarbetarna att hitta vad de söker. Intranätet blir individuellt så att det som berör den enskilde medarbetaren kommer att synas på den egna startsidan, säger Atena Ahmadi, webbansvarig

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Consid

u -

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?