Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Blodkommunikation Sverige lanserar socialt intranät i SiteVision Cloud

Med fokus på att underlätta samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landets blodcentraler lanserar nu Blodkommunikation Sverige ett nytt socialt intranät.

Blodkommunikation Sverige:s nya sociala intranät

Blodkommunikation Sverige:s nya sociala intranät

På det nya intranätet kan medarbetare i alla landets blodcentraler bland annat samarbeta med hjälp av funktionerna i Social Collaboration, hitta information, se status över tillgängliga blodlager och även kunna flytta blodpåsar mellan varandra, likt ett internt Blocket.

Målet med intranätet har bland annat varit att öka samverkan nationellt och synliggöra tillgången på blod över hela landet samt att skapa bättre samverkan och samsyn i hantering kring smittskyddsfrågor och regelverk.

Genom en ny samverkansplattform bidrar blodcentralerna och Consid till en effektivare hantering av blodförsörjningen i landet och en ökad samverkan mellan regionernas blodcentraler.

Läs mer om projektet på Consid.se

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Consid

u -

Är du nyfiken på SiteVision och sociala intranät?