Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Örnsköldsvik kommun

Örnsköldsviks kommun har tillsammans med Devocy Communication och Cybercom Sweden utvecklat ett webbmagasin, Evolve, och en Inspirationswebb som nyligen lanserades i SiteVision.

Evolve - Örnsköldsviks kommun

Evolve - Örnsköldsviks kommun

Inspirationswebben - Örnsköldsviks kommun

Inspirationswebben - Örnsköldsviks kommun

Fokus för Inspirationswebben är att besökarna på ett enkelt sätt via bilder, filmer och artiklar ska få en inblick i hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik. Webbplatsen riktar sig till potentiella inflyttare som på ett enkelt sätt via bilder, filmer och artiklar får en inblick i hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik. Dessutom har det utvecklats ett webbmagasin, Evolve, som tar upp den positiva utveckling som sker i Örnsköldsvik. Såväl inspirationswebben som webbmagasinet lanserades nyligen i SiteVision och är sammankopplade med en swipefunktion.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Cybercom