Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Kliniska Studier

Webbplatsen kliniskastudier.se ska ge stöd för forskare och andra som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Webbplatsen drivs av Vetenskapsrådet inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Kliniska studier

Kliniska Studier

  • - Målsättningen med webbplatsen är att skapa en samlad informationskälla som underlättar för personer som arbetar med att genomföra kliniska studier och informerar om Sverige som forskningsland. I nuläget har vi främst information för forskare som vill lära sig mer om vad det innebär att arbeta med en klinisk studie och för personer som vill veta mer om vad det innebär att delta i en studie. Via webbplatsen kan även personer som arbetar med kliniska studier, från industri, akademi och sjukvård, få hjälp till kontakt med sin regionala nod för ytterligare stöd, säger Kaj Stenlöf, chef på Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Arbetet med nya webbplatsen startade vintern 2015 och nu, ett och ett halvt år senare, är en första version av webbplatsen lanserad. Enheten för kliniska studier har genom Bouvet genomfört en omfattande förstudie för att identifiera målgruppers behov av webbplatsen samt kartlägga effektmål. Inuse har sedan tagit fram designen och enheten själva har arbetat med webbplatsens innehåll. Consid har varit ansvarig för utvecklingen av webbplatsen och hanterat den tekniska projektledningen.

  • - Vi har varit ett fantastiskt team i detta arbete med bra spetskompetens inom varje område och tack vare det har vi löpande, under arbetets gång, haft möjlighet att addera nya funktioner till webbplatsen. Ett bra exempel är ordförklaringarna som Consid utvecklade en speciallösning för, säger Anna Sandberg Franzén, webbredaktör på Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Enheten för kliniska studier Sverige har som uppdrag att stärka och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. En bra fungerande webbplats var därför en av enhetens första utvecklingssatsningar. Nu är nya kliniskastudier.se lanserad men arbetet med att vidareutveckla webbplatsen kommer fortgå under 2017.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Consid