Senast lanserad webbplatser

Lanserad

Kungliga Biblioteket lanserar ny webb

I januari lanserade Kungliga Biblioteket (KB) sin nya webbplats med SiteVision. En satsning uppdelad i två delar. Del 1

handlar om KB som nationalbibliotek, dvs allt som har med verksamhetens samlingar och tjänster att göra.

www.kb.se

www.kb.se

Tidigare i år lanserade KB en helt ny webbsida som innebar en total transformation med helt ny struktur, ny funktionalitet, nya texter och nya bilder.

En stor utmaning var förstås, som för många andra, den stora informationsmängden. Att våga sålla vilket var helt nödvändigt eftersom KB gick från en extremt eftersatt webb som vuxit som en organism, till en helt ny webb med nytt innehåll och tilltal. En utmaning i det arbetet var även att gå från ett inifrån-ut perspektiv till fokus på användarnas behov.

Målgrupper

Som både bibliotek och myndighet har KB ett delat uppdrag med många olika intressenter med olika behov. Därför fick verksamhetens målgrupper verkligen utgöra fokus i den nya satsningen.

- Som bibliotek vänder vi oss till alla som vill studera vårt material, det vill säga besökarna. Där var största utmaningen hur vi skulle lyfta fram de åtskilliga tjänster som KB tillhandahåller för att hitta material, på ett enkelt sätt, säger Jo Barker, innehållsansvarig på KB.

I KB:s uppdrag ingår även själva insamlingen och bevarandet av allt material som ges ut i Sverige – tryckt såväl som audiovisuellt. Därför är en annan viktig målgrupp leverantörerna. Här var KBs utmaning att avgränsa informationen till det absolut viktigaste från att ha spretat åt många håll.

En tredje central målgrupp är biblioteksväsendet, dvs alla som arbetar inom bibliotek och behöver KBs tjänster för att kunna utföra sina jobb. I konceptutvecklingen landade KB i att det skulle bli tydligare för alla användare om de separerade detta innehåll från det övriga. Detta innehåll arbetar KB nu med, med målet att lansera del 2 innan året är slut.

Form och design

När det kommer till form och design var en av KBs utmaningar att förhålla sig både till historien och framtiden och uppfattas som både klassiska och moderna. KB har avancerade digitala tjänster och bokbinderihantverk. I samlingarna finns både pergament och Pokémon. Bilden av KB är däremot av det mer klassiska slaget. Att våga bryta ny mark och jobba med modern design har varit utmanande och kanske inte att stryka våra användare medhårs – men nödvändigt för att ge en mer korrekt bild av dagens KB.

Lärdomar?

- Främst har det varit vikten av att få organisationen med sig. Där var det otroligt värdefullt att stor del av arbetet skedde internt istället för att ta in konsulter. I den interna projektgruppen hade vi förutom projektledare två UX:are, en innehållsansvarig, en formgivare och en systemutvecklare. Dessutom satte vi ihop en särskild innehållsgrupp som involverade de flesta enheter som arbetar med KB:s samlingar på olika vis. På så vis fick vi både deras expertkunskap inom respektive område och ambassadörer som kunde sprida information om projektet till övrig personal, säger Jo Barker.

KB ville ha en webbsida som var enkel för redaktörerna att förvalta och underhålla. Att valet föll på SiteVision berodde på att det är ett lättanvänt verktyg där redaktören enkelt kan se hur den faktiska sidan kommer ser ut, även i responsivt läge. SiteVisions verktyg för leverans av e-plikt var en annan viktig och positiv faktor.

SiteVision-partner

Kontakta oss

Sitevision
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Boka en demo

Upptäck alla möjligheter med Sitevision genom en demo utifrån dina behov.

FÖLJ OSS

Prenumerera på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Vit logotyp Sitevision

Sitevision AB är ett svenskt produktföretag som fokuserar på att utveckla webbpubliceringsverktyget Sitevision.

Vi visar gärna

Det bästa sättet att lära känna Sitevision är genom en demo. Vi tar gärna tid för dig och visar hur det fungerar och alla möjligheter med vår produkt.