Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Folkpool AB – ny webbplats för inspiration, information och e-handel

Folkpool har lanserat sin nya webbplats i SiteVision. Under hösten 2017 började arbetet med en ny webbplats, där fokus har varit att driva kampanjer, inspiration och försäljning hos Folkpool. Fokus var att skapa en modern sida där besökarna även enkelt skulle kunna handla i webshopen.

www.folkpool.se

www.folkpool.se

David på Limepark beskriver kort designarbetet: Då inspiration är en stor del av webbplatsens syfte så har vi använt oss av stora bilder som ska förmedla badglädje. Vi har kombinerat det hela med Folkpools uppdaterade grafiska profil med nya färger och typsnitt. Vi har även jobbat med att dela upp sidan i olika block för att hjälpa besökaren att ta till sig informationen på bästa sätt.

Utmaningen låg i att integrera (den tidigare separata) webbshopen med folkpool.se i SiteVision och få en gemensam webbplats för inspiration, information och e-handel.

EpicVision har tagit fram ett API som hämtar data från Folkpools marknadssystem Visma, och Limepark använder sedan detta API för att presentera innehållet i SiteVision.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Limepark