Senast lanserade webbplatser

Lanserad maj 2018

Länsstyrelserna - 21 stycken myndighetswebbplatser under samma tak

Länsstyrelserna lanserar en ny webbplats för landets samtliga 21 länsstyrelser. Samtidigt byter man ut SharePoint som tidigare användes som CMS för webbplatsen till förmån för SiteVision.

www.lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se

 

I den nya webbplatsen finns det stöd för att länen delar på så kallad "nationell information". Det innebär att de informationsblock som är desamma för landets olika län inte behöver dupliceras utan kan istället centralt administreras och redigeras för att sedan sedan automatiskt uppdateras på samtliga 21 webbplatser.

Projektet påbörjades i december, vilket resulterat i en webbplats som gick live i slutet av maj. Ulrika Fransson, projektledare på Länsstyrelserna, berättar om resultatet:

– Vi är nöjda med resultatet och har mötts av mycket positiv feedback, både externt och internt. Att vi nu har en extern webbplats som är åtkomlig från alla typer av enheter, där vi lagt stort vikt vid tillgänglighet - såväl språkligt som tekniskt och pedagogiskt - är en stor vinst. Internt har våra redaktörer fått ett intuitivt och dynamiskt verktyg som effektiviserar deras arbete. Säkerhetsmässigt möter den nya webbplatsen våra krav i eventuell kris. Att vi har kunnat jobba tillsammans med Consid på våra villkor är jag som projektledare tacksam över.

Consid har hjälpt Länsstyrelserna med utvecklingen av den nya webbplatsen i SiteVision.

– Utmaningen i projektet har framför allt varit att 21 olika myndigheter ska dela på samma webbplats i form av mallar, struktur och behörigheter, men resultatet blev riktigt bra, säger Alexander Gustafsson, Strateg och lösningsarkitekt på Consid.

Anders Korsvall, vd på SiteVision, förklarar vidare kring plattformens möjligheter:

– Vår molnlösning SiteVision Cloud gör det även möjligt för Länsstyrelsen att hantera de enorma trafiktoppar som kan uppkomma vid krishändelser runt om i landet. Att en så samhällsviktig funktion som Länsstyrelsen väljer oss känns som en kvalitetsstämpel och något vi är väldigt glada och stolta över.

Om Länsstyrelserna

Länsstyrelserna är 21 myndigheter som samverkar. Sverige är indelat i 21 län och Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Myndigheterna är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska Länsstyrelsen tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

SiteVision-partner: Consid