Senast lanserade webbplatser

Lanserad

Luleå kommun renodlar sina kanaler med webbmagasinet "Vårt Luleå"

Luleå kommun har lanserat sin nya responsiva webbplats i SiteVision.

http://vartlulea.se

www.vartlulea.se

Tiden då kommunwebben funkade som en digital slasktratt är över. Morgondagens medborgare ställer ännu högre krav på användarupplevelse, de vill ha strukturerade, väl genomtänkta webbplatser som sätter besökaren i förarsätet.
Luleå kommun renodlar nu sina kanaler genom att lansera webbmagasinet ”Vårt Luleå”. Vårt Luleå blir navet för kommunens nyheter i ett ekosystem med bland annat två papperstidningar och kommunens sociala kanaler som sammantaget distribuerar en bit över 800 nyheter per år. Kommunens webbplats luleå.se blir samtidigt en renodlad servicewebb.
Den digitala utvecklingen driver samhället och medborgarna framåt. Det är inget vi som kommun kan förändra. Vi kan bara välja att hänga med. Och det gör vi, säger Andreas Johansson, digital strateg på Luleå kommuns kommunikationsavdelning.

Design framtagen Vinter och webben är utvecklad av Cybercom.

SiteVision-partner

SiteVision-partner: Cybercom