Senast lanserade webbplatser

Lanserad december 2018

Halmstads kommun – ett behovsstyrt och anpassningsbart intranät

Halmstads kommuns intranätsanvändare ska ha lätt att hitta information och kunna anpassa funktioner efter de egna behoven. Med en ämnesbaserad struktur och engagemang fungerar intranätet som digitalt stöd i arbetet.

Halmstads kommuns intranät

För sitt nya intranät valde Halmstads kommun att använda sig av SiteVision, och man var noga med att verktyget skulle vara anpassat efter sina användare. Inget har lämnats åt slumpen och det finns en tanke bakom varje detalj. Internt arbetar en webbredaktion kontinuerligt med att förbättra intranätet för användarna.

Ämnesbaserad struktur och behovsstyrda funktioner

Det nya intranätet är indelat i olika ämnen som presenteras i bokstavsordning i menyn. Beroende på vilken målgruppen är kan man kategorisera de olika ämnena, och man kan som användare även följa ett visst ämne. Då får man en uppdatering kring vad som har lagts upp och diskuterats inom ämnet sedan man sist var inloggad.

Förutom att kategorisera de olika ämnena, kan man också välja att ta del av allt innehåll som finns på intranätet. Annars anpassas innehållet så att man endast ser det som man är intresserad av för att inte översköljas av information som inte är relevant för ens arbetsuppgifter eller det egna intresset. Det går även att skapa genvägar till grupper, ämnen och externa verktyg som intresserar en och ofta används, så att man snabbt och lätt hittar dit man ska. I sökverktyget är det också enklare att hitta jämfört med tidigare, eftersom man får se om sökträffen gäller till exempel en utbildning eller en ämnessida.

I intranätet kan användarna vara med i grupper i tre olika kategorier: projektgrupper, förvaltningsgrupper och intressegrupper. Varje användare är automatiskt med i en förvaltningsgrupp vid första inloggningen; intresse- och projektgrupper kan användaren själv gå med i, och de hittas på de olika ämnessidorna.

Gruppmallarna är uppbyggda utifrån vad de olika grupperna har för behov, och grupperna är i sin tur taggade med ämne och målgrupp, så att rätt grupp visas för rätt användare.

Utbildning och engagemang leder till användande

Man vill att organisationen ska vara kommunikativ, och för att visa medarbetarna hur man kan använda intranätets grupper har man utsett flera sociala ambassadörer. Många har till exempel engagerat sig i förvaltningsgrupperna som används som förebilder för att få alla medarbetare att börja använda grupperna och de övriga sociala funktionerna.

Halmstads kommun hade tidigare 320 publicister, i dag har man cirka 55 hjälpredaktörer som har fått utbildning i intranätet och det ämnesbaserade upplägget. Intranätet fungerar sammanhållande i organisationen och är en plattform som medarbetarna kan samlas kring och hämta kunskap ur.

SiteVision-partner: Limepark